Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikaty ISO w medycynie - standardy, które trzeba mieć

2020-09-29

Branża opieki medycznej stosuje procedury medyczne opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia i organy zarządzającą daną placówką.  Dbanie o jakość świadczonych usług, optymalizacja pracy zespołu medycznego i skuteczne zarządzanie codziennymi działaniami jest celem każdego kierownika szpitala lub ZOZ-u. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem tego wysiłku i potwierdzeniem, że szpital stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. 

Certyfikaty i normy ISO, które mają najczęstsze zastosowanie w branży medycznej i powinny być stosowane to:

  • Norma systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015

Ograniczanie ryzyk związanych z błędnymi decyzjami medycznymi. 

  • Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001: 2015 

Ograniczenie ryzyk związanych z nadmiernym marnotrastwem zasobów, a także dbanie o bezpieczeństwo placówki poprzez odpowiednie zarządzania odpadami medycznymi 

  • Norma zarządzania energią ISO 50001: 2018

Efektywne wykorzystania energii poprzez stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii.

  • Norma zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  ISO 45001: 2018

Zapenienie pacjentom i personelowi medycznemu bezpiecznych warunków pracy (np. ochrony radiologicznej)  

  • ISO 27001: 2013 Standard zarządzania bezpieczeństwem informacji 

Ochrona danych pacjenta i personu medycznego ( np. dokumentacji medycznej, lista płac personelu medycznego) 

  • Certyfikacja wyrobów medycznych ISO 13485: 2016

Ograniczenie ryzyk związnaych ze stosowaniem wyrobów medycznych ( np. aparatura obrazowa) 

  • Norma dotycząca badań laboratoryjnych ISO 17025: 2017

Ograniczanie ryzyk związanych z pobieraniem i badaniem próbek. 

  • Norma zarządzania ciągłością działania ISO 22301 : 2012

Zapewnienie ciągłości działania placówki medycznej w systuacjach kryzysowych. ( np. pandemia)