Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

LL-C (Certification)

LL-C (Certification) jest niezależną jednostką certyfikacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji systemów zarządzania jakością i środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

Autoryzowanym przedstawicielem handlowym na terenie Polski jest Multicert Sp. z o.o. ,www.multicert.pl

Dlaczego certyfkat w LL-C

Przy wyborze jednostki certyfikacyjnej Klienci kierują się różnymi przesłankami. Według nas najistotniejsze są trzy czynniki:

Osoba auditora
W naszej jednostce zatrudniamy auditorów, którzy poza znajomością normy i reguł certyfikacji posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i potrafią korzystać z norm tak aby powiększyć jakość produkcji i usług klienta przy zachowaniu jego konkurencyjności w danej branży. Kierujemy się zasadą, że auditor musi znać się na działalności prowadzonej przez klienta.

Użyteczność i łatwość
Wszystkie wymagania normy są dostosowane do potrzeb danej firmy. Szukamy perfekcyjnej kombinacji pomiędzy łatwością systemu zarządzania a efektywnością jego działania.

Cena
Przy ustalaniu cen za usługi certyfikacyjne bierzemy pod uwagę fakt, że klient aby był konkurencyjny musi minimalizować swoje wydatki i mieć je pod kontrolą. Dlatego staramy się oferować dobre, konkurencyjne ceny.