Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikat ISO 9001

Wydanie normy ISO 9001:2015 znacząco zmniejszyło ilość potrzebnej dokumentacji. Wcześniejsza norma  ISO 9001: 2008 wymagała przynajmniej 6 procedur, Księgi Jakości oraz Polityki Jakości. W obecnej wersji są to tylko 4 poniższe wymagania:

 • określenia zakresu systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • udokumentowanej informacja niezbędnej, aby wspierać działanie procesów (pkt 4.4),
 • polityki jakości (pkt 5.2),
 • celów dotyczących jakości (pkt 6.2).

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Jak zacząć i ile kosztuje ?

Aby przystąpić do certyfiakcji wystarczy, spełnić powyższe wymagania i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na podstawie przesłanych informacji przedstawimy Państwu wstępną wycenę całego procesu. Po uzyskaniu Państwa akceptacji wypełniamy wspólnie formalny wniosek o certyfikację. Wniosek stanowi podstawę do przygotowania pełnej oferty wraz z umową. 

Uwaga ! Koszt certyfikacji w 90% zależy od wielkości organizacji liczonej ilością osób objętych systemem. (zazwyczaj są to pracownicy etatowi) a w 10% (kwalifikacji audytora, lokalizacji firmy). Dzieje się tak dlatego ponieważ zakłada się, że wielkość zatrudnienia decyduje o ilości i złożoności procesów, których ocena wymaga odpowiednio więcej czasu.

Dlaczego klienci nas polecają !

 1. 45% - szybki czas realizacji audytu i koszt
 1. 25% -  elastyczność w zakresie interpretacji wymagań normy ( koncentracja na rzeczach ważnych ) 
 1. 20% - otwartość i kontakt z klientem 
 1. 10% - międzynarodowy zasięg i marka

Etapy certyfikacji

Etapy certyfikacji

Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego 

 • ocena i rejestracja wniosku o certyfikację
 • wyznaczenie daty i miejsca audytu
 • powołanie zespołu audytorskiego
 • przygotowanie i zapoznanie klienta z planem audytu

Przeprowadzenie audytu:

 • przegląd dokumentacji systemowej
 • ocena stanu faktycznego na miejscu u klienta
 • opracowanie raportu "audytowego" wraz z oceną stopnia spełnienia wymagań normy ISO 9001
 • odmowa lub wydanie certyfikatu

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane

Łatwa i szybka integracja z normą ISO 9001