Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 28001

Certyfikat systemu ISO 28001 (zarządzanie bezpieczeństwem w ramach łańcucha dostaw) potwierdza, że dana organizacja w sposób świadomy i  zorganizowany chroni ludzi, towar, infrastrukturę, urządzenia oraz środki transportu przed określonymi ryzykami wynikającymi z prowadzonej działalności.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 28001

Warunkiem przeprowadzenia certyfikacji jest wdrożenie wymagań normy i zgłoszenie się do jednostki w kwestii organizacji audytu. 

Korzyści

 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu bezpieczeństwa  w zakresie dostarczanych towarów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu ISO 28001
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych ryzyk 
 1. wdrożenie określonych scenariuszy postępowania w zakresie bezpieczeństwa dostaw

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane