Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 28001

Certyfikat systemu ISO 28001 (zarządzanie bezpieczeństwem w ramach łańcucha dostaw) potwierdza, że dana organizacja w sposób świadomy i  zorganizowany chroni ludzi, towar, infrastrukturę, urządzenia oraz środki transportu przed określonymi ryzykami wynikającymi z prowadzonej działalności.

ISO 28001: 2007 zawiera wymagania i wytyczne dla organizacji w międzynarodowych łańcuchach dostaw która powinna 

 • opracowywać i wdrażać procesy bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
 • ustanawiać i dokumentować minimalny poziom bezpieczeństwa w łańcuchu (-ach) lub segmencie łańcucha dostaw;

Standard pomaga w spełnianiu odpowiednich kryteriów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) określonych w ramach norm Światowej Organizacji Celnej i zgodności z krajowymi programami bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Standard ISO 28001 wymaga od organizacji

 • określenia zakresu łańcucha dostaw, w którym chce zapewnić bezpieczeństwo;
 • przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa w określonym łańcuchu dostaw i opracować odpowiednie środki zaradcze;
 • opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw;
 • przeszkolić personel w zakresie obowiązków związanych z ochroną określonego łańcucha dostaw

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 28001

Warunkiem przeprowadzenia certyfikacji jest wdrożenie wymagań normy ISO 28001 i zgłoszenie się o przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego.

Korzyści

 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu bezpieczeństwa  w zakresie dostarczanych towarów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu ISO 28001
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych ryzyk 
 1. wdrożenie określonych scenariuszy postępowania w zakresie bezpieczeństwa dostaw

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane