Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja systemów punktowanych przez NFZ

W ramach usług oferujemy certyfikację systemów zarządzania dla placówek medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Spełnienie warunków NFZ dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Certyfikaty wydane przez  LL-C Certification spełniają wymagania NFZ potrzebne do otrzymania dodatkowej punktacji przez placówkę medyczną zgodnie z § 6 Rozporządzenie Ministra :

 • LLC Certifcation jest jednostkę akredytowaną przez CIA Czeski Instytut Akredytacyjny który jest sygnatariuszem Unijnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ,,EA Multilateral Agreement” i wydane certyfikaty są opatrzone symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
 • Akredytacja LLC Certification, o której mowa w pkt 3, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 4 oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).

Ważne jest jednak aby sam certyfikat ( jego zakres) spełniał określone kryteria:

 • miał zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
 • obejmował miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie, a w przypadku dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wskazane w ofercie był wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 17025 lub 15189 – zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;

Korzyści

 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu jakości w zakresie dostarczanych produktów i usług
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów
 1. zaprowadzenie porządku i zasad we wszystkich działaniach w firmie

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane