Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja FSSC 22000

Certyfikacja systemu zarządzania — FSSC 22000 obejmuje następującą działalność związaną z łańcuchem żywnościowym 

 • Hodowla zwierząt na mięso / mleko / jaja / miód
 • Hodowla ryb i owoców morza
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych i roślinnych (produkty mieszane)
 • Przetworzone produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości (przechowywane w temperaturze pokojowej)
 • Produkcja pasz dla zwierząt
 • Produkcja karmy dla psów i kotów
 • Produkcja karmy dla zwierząt domowych innych niż psy i koty
 • Catering
 • Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
 • Świadczenie usług transportu i przechowywania łatwo psującej się żywności i pasz
 • Świadczenie usług transportu i przechowywania żywności i paszy w warunkach pokojowych
 • Produkcja opakowań do żywności i pasz oraz materiałów opakowaniowych
 • Produkcja (bio) chemikaliów

Syetem FSSC łączy ocenę wymagań ISO 9001 i ISO 2200. Przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat ISO 22000 i chciałyby certyfikować się na zgodność ze standardem FSSC, muszą jedynie przejść audyt rozszerzający na zgodność z wymaganiami ISO 22002-1 lub ISO 22002-4 – w zależności od zakresu działalności (wcześniej były to odpowiednio PAS 220 i PAS 223).

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji FSSC 22000

W związku ze koniecznością ujednolicenia fragmentarycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem żywności został stworzony, w ramach (Global Food Safety Initiative) standard dla organizacji działających w łańcuchu żywności. Standard opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 22000. Certyfikacja zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem żywności, wprowadzony w firmie, został oceniony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą i spełnia wymagania normy FSSC 22000.

Schemat certyfikacji FSSC 22000 różni się w zależności od roli organizacji w łańcuchu dostaw i obejmuje spełnienie następujących wymagań 

 • systemów ISO 9001 i ISO 22000
 • programów wstępnych ISO/TS 22002 (1-4),NEN/NTA 
 • pkt. 2.4.1  ( Wymagań dotyczących certyfikacji) zawartych na stronie https://www.fssc22000.com/

Zobacz ile organizacji posiada certyfikat FSSC 22000 w twojej okolicy 

Korzyści

 1. efektywne wykorzystanie nabytych wcześniej certyfikatów (HACCP, ISO 22000, ISO 9001)
 1. gwarancja bezpiecznej żywności potwierdzona niezależną ocenę strony trzeciej
 2. wzrost efektywności produkcji
 3. potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym
 4. wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym
 5. wzrost zaufania kontrahentów oraz dostawców
 1. obniżenie kosztów realizacji wymagań systemu bezpieczeństwa żywności w zgodzie z innymi
 1. spełnienie wymagań stawianych przez łatwa integracja z istniejącymi systemami zarządzania jakością, takimi jak ISO 9001 czy ISO 22000
 2. certyfikat, który dzięki uznawalności GFSI, może zostać uznany przez kontarhentów (również sieci handlowe) na równi z certyfikatami BRC i IFS
 3. obniżenie kosztów eksploatacji - poprzez ciągłe doskonalenie procesów
 4. lepsze zarządzanie ryzykiem, kontrahentów ( np. duże hipermarkety)budowa lepszej marki dla swoich wyrobów i usług
 1. zwiększenie zaufania do jakości żywności
 2. zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
 3. wzmocnienie zaufania klientów i urzędów kontrolnych do wytwarzanych produktów
 4. umocnienie marki producenta
Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta lub wybranej lokalizacji.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane