Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja FSSC 22000

Certyfikacja systemu zarządzania - FSSC 22000
Certyfikacja obejmuje proces produkcji i łączy ocenę wymagań IFS i BRC. Przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat ISO 22000 i chciałyby certyfikować produkcję na zgodność ze standardem FSSC, muszą jedynie przejść audyt rozszerzający na zgodność z wymaganiami ISO 22002-1 lub ISO 22002-4 – w zależności od zakresu działalności (wcześniej były to odpowiednio PAS 220 i PAS 223).

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji FSSC 22000

W związku ze koniecznością ujednolicenia fragmentarycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem żywności został stworzony, w ramach (Global Food Safety Initiative) standard dla organizacji działających w łańcuchu żywności. Standard opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o system zarządzania ISO 22000, BRC i IFS. Certyfikacja zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem żywności, wprowadzony w firmie, został oceniony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą i spełnia wymagania normy FSSC 22000.

Korzyści

 1. efektywne wykorzystanie nabytych wcześniej certyfikatów (HACCP, ISO 22000, ISO 9001)
 1. gwarancja bezpiecznej żywności potwierdzona niezależną ocenę strony trzeciej
 1. obniżenie kosztów realizacji wymagań systemu bezpieczeństwa żywności w zgodzie z innymi
 1. spełnenie wymagń stawianych przez klientów, kontrahentów ( np. duże hipermarkety)
 1. zastępuje certyfikaty bezpieczeństwa żywności (IFS, BRC)
 1. budowa lepszej marki dla swoich wyrobów i usług

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta lub wybranej lokalizacji.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane