Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 20000

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 20000
Norma ISO 20000 powstała z brytyjskiego standardu BS 15000 której ramy stanowiły najlepsze praktyki w świadczeniu usług IT- ITIL (IT Infrastructure Library wersja 2,3). Do ogólnoświatowych pionierów certyfikacji systemu ISO 20000 należą renomowane firmy z branży przemysłu elektronicznego i technologii informacyjnych takich jak Hewlett Packard Global Soft lub Siemens Business Services.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 20000

Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ustanowiony,udokumentowany, stosowany oraz utrzymywany zgodnie z wymaganiami ISO 20000.

Korzyści

Zastosowanie ISO 20000 pozwala określić sposób planowania i wdrożenia nowych usług w tym dostępność, ciągłość, bezpieczeństwo. Procesy związane z klientem w tym procesy rozwiązywania konfliktów, zarządzenie zmianami, zarządzanie konfiguracja i zwolnieniem wyrobu.

Dostępność, integralność i poufność informacji ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i zwiększenia konkurencyjności:

 1. budowa wiarygodności w oczach klienta 
 1. zapewnienie jakości świadczenia usług IT
 1. efektywne zarządzanie usługami IT 
 1. budowa pozytynego wizerunku organizacji 
 1. spełnienie wymagań przetargowych na świadczenie usług IT

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata, ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane