Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 20000

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 20000
Norma ISO 20000 powstała z brytyjskiego standardu BS 15000 której ramy stanowiły najlepsze praktyki w świadczeniu usług IT- ITIL (IT Infrastructure Library wersja 2,3). Do ogólnoświatowych pionierów certyfikacji systemu ISO 20000 należą renomowane firmy z branży przemysłu elektronicznego i technologii informacyjnych takich jak Hewlett Packard Global Soft lub Siemens Business Services.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 20000

Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ustanowiony,udokumentowany, stosowany oraz utrzymywany zgodnie z wymaganiami ISO 20000.

Korzyści

Zastosowanie ISO 20000 pozwala określić sposób planowania i wdrożenia nowych usług w tym dostępność, ciągłość, bezpieczeństwo. Procesy związane z klientem w tym procesy rozwiązywania konfliktów, zarządzenie zmianami, zarządzanie konfiguracja i zwolnieniem wyrobu.

Dostępność, integralność i poufność informacji ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i zwiększenia konkurencyjności:

 1. zgodności z przepisami prawa (np. Ustawa o ochronie danych osobowych i jej pochodnych)
 1. rentowności
 1. wydajności (skuteczności działania)
 1. wizerunku firmy
 1. płynności finansowej

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane