Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych

Zakres wyrobów objętych certyfikacją 

 1. Urządzenia ciśnieniowe kategorii II, III, IV jako części instalacji LPG
 2. Urządzenia ciśnieniowe kategorii II, III, IV jako części instalacji chłodniczych
 3. Gaśnice przenośne
 4. Akcesoria bezpieczeństwa
 5. Elementy instalacji gaśniczych i gaśniczych instalacji wodnych i gazowych
 6. Akcesoria ciśnieniowe
 7. Przenośne gaśnice i butle do aparatów oddechowych
 8. Urządzenia ciśnieniowe i zespoły z wyjątkiem przenośnych gaśnic i butli do aparatów oddechowych
 9. Urządzenia ciśnieniowe i zespoły kategorii II, III, IV jako części instalacji LPG i wody
 10. Urządzenia ciśnieniowe i zespoły kategorii II, III, IV jako części chłodnicze instalacji
 11. Urządzenia ciśnieniowe określone w art. 4 1 lit. a), c) i d) oraz zespoły, o których mowa w art. 4 2 lit. b)
 12. Urządzenia ciśnieniowe i zespoły określone w art. 2, do użytku wyłącznie w przypadku pożaru instalacje bojowe, z wyłączeniem opalanych lub ogrzewanych w inny sposób urządzeń ciśnieniowych, stwarzających ryzyko przegrzania zbiorników ciśnieniowych

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji

Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych jest przeprowadzana  zgodnie z załącznikiem III Dyrektywy ciśnieniowej i odpowiednimi modułami: Patrz nr. wyrobu powyżej odpowiada danemu numerowi opisanej ocenie zgodności

 1. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole urządzeń ciśnieniowych w przypadkowych odstępach czasu
 2. Zapewnienie jakości końcowej kontroli i badań urządzeń ciśnieniowych
 3. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych Zapewnienie
 4. jakości procesu produkcyjnego
 5. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji proces
 6. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych
 7. Badanie typu UE - typ produkcji
 8. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
 9. Badanie typu UE - typ projektu
 10. Zgodność w oparciu o pełne zapewnienie jakości oraz badanie projektu
 11. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w przypadkowych odstępach czasu
 12. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Korzyści

 1. spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu 
 1. zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników 
 1. uniknięcie odpowiedzialności karnej za spowodowanie zagrożenia dla ludzi i mienia 
 1. możliwość nadzoru nad zapewnieniem stałości poziomu jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. możliwość sprzedaży urządzeń do innych krajów UE.

Realizacja procesu oceny zgodności

Ocena zgodności zgodny z danym modułem oceny zgodności

Ocena zgodności zgodny z danym modułem oceny zgodności

 1. Ocena i rejestracja wniosku o ocenę zgodności systemu lub wyrobu zgodnie z danym modułem oceny (patrz powyżej)
 2. Analiza dokumentacji systemu lub wyrobu 
 3. Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji lub badań
 4. Powołanie zespołu audytorów/wyznaczenie miejsca badań 
 5. Plan kontroli procesu/przesłanie wyrobu do badań
 6. Ocena systemu w etapach:/przeprowadzenie badań
  • przegląd dokumentacji wyrobu i procesu wytwarzania
  • ocena prowadzonych zapisów z kontroli jakości/badań wewnętrznych 
 7. Raport z audytu certyfikacyjnego/badań typu , ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu/przeprowadzenie badań wydanie raportu.

Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata, ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane