Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Konstrukcje stalowe PN-EN 1090-1:2009

Norma PN-EN 1090-1:2009  określa wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  PN-EN 1090-1 jest częścią grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium. 

Norma zawiera:

 • wymagania dla oceny zgodności charakterystyki pracy dla konstrukcji stalowych i elementów aluminiowych, jak również dla modeli wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych.
 • sposób oceny zgodności obejmujące  procesy produkcyjne,  a także  strukturalne cechy konstrukcyjne.  PN-EN 1090-1 obejmuje również ocenę zgodności elementów stalowych stosowanych w zespołach stalowo-betonowych

Rodzaj wyrobów objętych normą:

 • składniki wykorzystane bezpośrednio lub przy pracach budowlanych lub jako elementy konstrukcyjne w postaci zestawów.
 • elementy wykonane z walcowanych na gorąco lub na zimno produktów ubocznych składnika lub składników produktów wytwarzanych z innymi technologiami.
 • profile o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane ze stali i aluminium  zabezpieczone przed korozją lub innymi powierzchniami, np. Anodowanie aluminium . 

PN-EN 1090-1 nie zawiera zasady projektowania konstrukcji i produkcji. Są one ujęte w odpowiednich częściach Eurocode oraz PN-EN 1090-2 (stal) i PN-EN 1090-3 (aluminium) dla potrzeb realizacji.
Aby otrzymać certyfikat na konstrukcję stalowe  i wystawiać deklaracje zgodności na wyroby ze  stali konstrukcyjnej lub elementów aluminiowych, niezbędne jest posiadanie standardów realizacji w ramach grupy wyrobów.

Uwaga! PN-EN 1090-1 nie obejmuje oceny zgodności komponentów do sufitów podwieszanych, szyn lub podkładów do stosowania w systemach kolejowych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji PN-EN 1090

Ocena zgodności konstrukcji stalowych i aluminiowych podlega systemowi 2+ co oznacza że producent musi przeprowadzić badania typu i przejść audyt Zakładowej Kontorli Produkcji. Badania typu może wykonać we własnym lub zewnętrznym laboratorium, jednak audyt musi zlecić odpowiedniej jednostce notyfikowanej. Przy certyfikacji audytowanych jest proces spawalniczy.

Korzyści

 1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu
 1. zaprowadzenie porządku i zasad w procesie produkcyjnym
 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

Realizacja procesu audytowego

Certyfikacja przez akredytowaną lub notyfikoaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną lub notyfikoaną jednostkę certyfikującą

Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację ZKP.

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).

Powołanie zespołu audytorów.

Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:
a) przegląd dokumentacji klienta,
b) badanie stanu faktycznego w terenie (np. na budowie).

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane