Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja procesów spawalniczych EN 15085:2007

Normy serii EN 15085:2007 przeznaczone są dla przemysłu kolejowego, który w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji EN 15085

Do celów certyfikacji stosowane są następujace normy: Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

  • PN-EN 15085-1:2007 Część 1: Postanowienia ogólne
  • PN-EN 15085-2:2007 Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
  • PN-EN 15085-3:2007 Część 3: Wymagania konstrukcyjne
  • PN-EN 15085-4:2007 Część 4: Wymagania produkcyjne
  • PN-EN 15085-5:2007 Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

Korzyści

  1. wyróżnienie kolejowych zakładów spawalniczych
  1. potwierdzenie kompetencji w zakresie w zakreisie spawania
  1. podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych

Realizacja procesu audytowego

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).

Powołanie zespołu audytorów.

Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:
a) przegląd dokumentacji klienta,
b) badanie stanu faktycznego w terenie (np. na budowie).

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane