Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 22000

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 22000
Certyfikacja obejmuje przede wszystkim producentów w sektorze spożywczym, w tym produkcję, sprzedaż i dystrybucję po finalnych odbiorców detalicznych, restauracje i stołówki. Oprócz bezpośredniego łańcucha dostaw żywności standard przeznaczony jest dla organizacji produkcyjnych, usługowych, których działalność lub produkty związane są z bezpieczeństwem żywności. Standard stosowany jest u producentów  maszyn i urządzeń, opakowań, dodatków, detergentów oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w branży spożywczej i rolnej.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 22000

W związku ze koniecznością ujednolicenia fragmentarycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem żywności został stworzony , w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) standard dla organizacji działających w łańcuchu żywności. Standard opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001. Certyfikacja zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem żywności, wprowadzony w firmie, został oceniony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą i spełnia wymagania normy EN ISO 22000.

Korzyści

 1. efektywne wykorzystanie nabytych wcześniej certyfikatów (HACCP, ISO 9001)
 1. gwarancja bezpiecznej żywności potwierdzona niezależną ocenę strony trzeciej
 1. obniżenie kosztów realizacji wymagań systemu bezpieczeństwa żywności w zgodzie z innymi
 1. spełnenie wymagń stawianych przez klientów, kontrahentów ( np. duże hipermarkety)
 1. standardami w zakresie bezpieczeństwa żywności (IFS, BRC ...)
 1. budowa lepszej marki dla swoich wyrobów i usług

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta lub wybranej lokalizacji.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane