Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 18295

Certyfikacja systemu ISO 18295-1 (system zarządzania punktu kontaktu z klientami ) potwierdza, że dana organizacja stosuje najlepsze praktyki zarządzania w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczenia usług. Standard obejmuje komunikację z klientami, obsługę reklamacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników.

Standard określa ramy dla każdego punktu kontaktu z klientami, którego celem jest pomoc klientom i świadczenie usług, które w sposób ciągły i proaktywny spełniają lub przewyższają ich oczekiwania.

Standard ma zastosowanie zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych ( outsourcing) punktów kontaktu z klientami, dowolnej wielkości, we wszystkich sektorach i we wszystkich kanałach interakcji z klientami. Określa również wskaźniki efektywności (KPI) jeśli mają zastosowanie.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 18295

Warunkiem przeprowadzenia certyfikacji jest wdrożenie wymagań normy i zgłoszenie się do jednostki w kwestii organizacji audytu. 

Korzyści

 1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości świadczenia usług call center
 2. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu ISO 18295
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych ryzyk związanych ze stosowaniem  RODO 
 1. wzmocnienie marki i wyróżnienie się od konkurencji 

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane