Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja GMP+

GMP + Feed Safety Assurance to program certyfikacji opracowany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pasz i zapewnienia konsumentów o odpowiedzialnym sposobie ich produkcji, przetwarzania, handlu, przechowywania i transportu.

Program GMP + FSA został zainicjowany i opracowany w 1992 r. Przez holenderski przemysł paszowy w odpowiedzi na różne incydenty związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych.

Chociaż na początku był to program krajowy, z czasem przekształcił się w program międzynarodowy zarządzany przez GMP + International. W ten sposób GMP + International stała się niezależną organizacją zarządzającą programem certyfikacji pasz.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Znaczenie certyfikatu GMP+

Od 1 stycznia 2006 r. w  obowiązują przepisy dotyczące higieny pasz (rozporządzenie (WE) 183/2005). Głównym celem wymienionego rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań higienicznych, zawartych w systemie HACCP. 

Ponieważ standard GMP + FSA obejmuje zarówno wymagania HACCP określone w Codex Alimentarius  jak i  ISO 22000. Posiadanie certyfikatu GMP+ może być traktowane jako potwierdzeniem spełnienia wymagań "dyrektywy  paszowej"

Zakres akredytacji 

Oferujemy Państwu certyfikację w następujących obszarach opisanych w GMP+

1. Produkcja pasz
1.1 Produkcja mieszanek paszowych GMP+ C6
1.2 Produkcja materiałów paszowych GMP+ C6
1.3 Produkcja premiksów paszowych GMP+ C6
2. Handel paszą, zbieraniem, składowaniem i przeładunkiem pasz
2.1 Handel paszą GMP+ C6
2.2 Przechowywanie i przeładunek paszy GMP+ C6
3. Transport pasz
3.1 Transport drogowy GMP+ C6
3.2 Mediacja transportu drogowego GMP+ C6
3.3 Pośrednictwo w transporcie wodnym GMP+ C6

Korzyści z certyfikacji GMP+

 1. gwarancja bezpieczeństwa higienicznego pasz potwierdzona niezależną ocenę strony trzeciej
 1. stanie się częścią globalnego systemu zapewniania jakości pasz (certyfikat GMP + jest akceptowany na całym świecie przez około 17 200 firm certyfikowanych w 72 krajach
 1. utrzymanie obecnych i zdobycie nowych klientów i rynków
 1. zapewnienie ciągłości działania organizacji poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem i procesami ,
 2. budowa lepszej marki dla swoich wyrobów i usług

Kroki w kierunku certyfikacji GMP +

Kroki w kierunku certyfikacji GMP +

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta lub wybranej lokalizacji.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane