Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 27001

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 27001
14 października 2005 r. została opublikowana norma ISO / IEC 27001 (wcześniej znana jako brytyjska norma BS 7799-2; polskie tłumaczenie PN-I-07799-2:2005) jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z którą są wydawane certyfikaty.
Norma ISO /IEC 27001 jest odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter ich działalności i zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę przyznania Certyfikatu ISO 27001.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 27001

Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną zapewnia, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ustanowiony,udokumentowany, stosowany oraz utrzymywany zgodnie z wymaganiami ISO 27001

Korzyści

Zastosowanie ISO 27001 pozwala określić wymagania przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa, sformułować politykę ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz wybrać środki, dzięki którym bezpieczeństwo informacji zostanie zapewnione. Norma wspomaga więc procesy organizacyjne w sposób umożliwiający racjonalne podwyższenie bezpieczeństwa informacji koncentrując się na sferze organizacyjnej oraz kontrolując obszary zwiększonego ryzyka, takie jak:

 1. dostępność, czyli zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne
 1. integralność, czyli zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania
 1. poufność, czyli zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym

Dostępność, integralność i poufność informacji ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i zwiększenia konkurencyjności:

 1. zgodności z przepisami prawa (np. Ustawa o ochronie danych osobowych i jej pochodnych)
 1. rentowności
 1. wydajności (skuteczności działania)
 1. wizerunku firmy
 1. płynności finansowej

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane