Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 22716:2009

Certyfikacja systemu zarządzania - ISO 22716:2009
Wdrożenie Systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009, pozwala spełnić unijne i krajowe wymagania prawne odnośnie zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek wyrobów kosmetycznych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 22716

Uznana na arenie międzynarodowej norma ISO 22716:2009 zawiera podstawowe elementy skutecznego systemu zarządzania jakością w produkcji kosmetyków. Certyfikat gwarantuje, że wdrożony system jest ustanowiony i udokumentowany. Odpowiedni certyfikat jest wydany przez akredytowaną osobę trzecią - jednostkę certyfikującą - poprzez przeprowadzane audyty jednostka aktywnie uczestniczy w procesie poprawy i utrzymania jakości wytwarzanych przez klienta wyrobów.

Korzyści

 1. spełnienienie wymagań prawnych w zakresie GMP
 1. pozyskanie nowych kontraktów
 1. motywowanie pracowników poprzez popawę wizerunku firmy
 1. lepsze zarządzanie zasobami w organizacji
 1. zyskanie przewagi konkurencyjnej
 1. oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia marnotrastwa
 1. prestiż, polepszenie wizerunku firmy
 1. zwiększenie świadomość o naszej odpowiedzialnośc

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane