Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja ISO 22301

Certyfikacja systemu zapewnienia ciągłości działania ISO 22301

Gdy organizacja stoi w obliczu zagrożenia nagłym zakłóceniem działalności, kluczem do jej przetrwania jest możliwość szybkiego i skutecznego reagowania.

ISO 22301  to pierwszy na świecie międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ciągłością działania. Zastosowany w organizacji pozwala skutecznie reagować na kryzys i znacząco skrócić czas jej powrotu do normalnego funkcjonowania. 

System ISO 22301 powinien funkcjonować zwłaszcza tam, gdzie występowanie zakłóceń związanych z funkcjonowaniem organizacji ma charakter cykliczny i mają one krytyczne znaczenie dla jej działalności ( branża teleinformatyczna ) .

Norma ma charakter uniwersalny i może być stosowana w każdej organizacjia niezależnie od wielkości i zakresu prowadzonej działalności.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Znaczenie certyfikacji ISO 22301

Uzyskanie certyfikatu ISO 22301 powinno być priorytetem dla organizacji, które muszą wykazać swoim interesariuszom ( klientom, kontrahentom, partnerom itp.), że są przygotowane na sytuację awaryjne i w momencie ich wystąpienia będą gotowe, aby im przeciwdziałać.

Posiadanie certyfikatu ISO 22301 przez daną organizację może być również przydatne dla organów regulacyjnych, ponieważ stanowi on dowód zdolności organizacji do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
Bazując na strukturze ISO HLS (High-Level Structure), standard ten jest zgodny z wieloma innymi międzynarodowymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i może być łatwo z nimi integrowany.C

Certyfikacja ISO 22301może być szczególnie istotna dla :

 • specjalistów ds. zapewnienia ciągłości działania i zarządzania ryzykiem,
 • menadżerów zarządzających łańcuchem dostaw, menedzerów i pełnomocników ds. audytu,
 • osób opracowujących raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • organów regulacyjnych i wszystkich innych osób lub podmiotów zainteresowanych zapewnieniem ciągłością biznesowej w danej strukturze organizacyjnej

Korzyści z certyfikacji systemu ISO 22301

 1. gwarancja utrzymanie ciągłości działania w obszarach strategicznych dla organizacji potwierdzona niezależną ocenę strony trzeciej
 1. potwierdzenie posiadania planu działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w przypadki posądzenie o brak takiego planu i narażenie osób trzecich na szkodę
 2. utrzymanie obecnych i zdobycie nowych klientów i rynków poprzez posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek zakłóceń w prowadzonej działalności
 3. ograniczenie szkód finansowych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych 
 1. zapewnienie ciągłości działania organizacji poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem i procesami,
 2. budowa lepszej marki dla swoich wyrobów i usług

Kroki w kierunku certyfikacji ISO 22301

Kroki w kierunku certyfikacji ISO 22301

 • Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).
 • Powołanie zespołu audytorów.
 • Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:

 • przegląd dokumentacji klienta,
 • badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta lub wybranej lokalizacji.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane