Przedstawicielstwo w Polsce

+48 730 668 341
+48 508 354 544 

Napisz wiadomość

Główna siedziba w Czechach

+420 274 778 240
+420 264 132 157

Napisz wiadomość

biuro czynne od 8:00 do 16:00

Certyfikacja procesów spawalniczych ISO 3834

Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 3834

Do celów certyfikacji stosowane są trzy normy:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007 zawierającą pełne wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-3:2007 zawierającą standardowe wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-4:2007 zawierającą podstawowe wymagania jakości.

Korzyści

  1. ułatwienie w certyfikacji konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1
  1. podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych
  1. potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych
  1. ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE

Realizacja procesu audytowego

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Ocena i rejestracja wniosku o certyfikację.

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia certyfikacji (audytu certyfikacyjnego jest prowadzone w dwóch etapach).

Powołanie zespołu audytorów.

Plan kontroli procesu.

Ocena systemu w etapach:
a) przegląd dokumentacji klienta,
b) badanie stanu faktycznego na miejscu u klienta.

Raport z audytu certyfikacyjnego, ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat jest ważny przez 3 lata ale co roku jest prowadzony audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może być cofnięty.

Systemy związane